O mně

Již od dětství jsem měla potřebu se vyjadřovat kresbou a malbou. Od druhé třídy základní školy jsem začala navštěvovat Lidovou školu umění, kde nás vedla akad. mal. Eva Žáčková. 

V roce 1993 jsem byla přijata na Střední uměleckou školu textilních řemesel v Praze. Zde jsem studovala obor Textilní výtvarnictví. Zde moji tvorbu ovlivnila předvším akad. mal. Victoria Ban Jiránková. Studium jsem ukončila v roce 1997 maturitní zkouškou. V průběhu studia na střední škole jsem navštěvovala další výtvarné kurzy, z nich měl na moji tvorbu vliv kurz figurálního kreslení, který vedl pan Josef Hnízdil. 

V roce 1998 jsem byla přijata na Akademii výtvarných umění v Praze. Studovala jsem zde obor Restaurování malířských děl a polychromovaných plastik prof. Karla Strettiho. V průběhu studia na AVU jsem se zdokonalila v kresbě v ateliéru kresby prof. Jitky Svobodové, který jsem navštěvovala jeden semetr, v malbě v ateliéru Klasické malby prof. Zdeňka Berana, který jsem navštěvovala dva ročníky, v ateliéru restaurování jsem pak vytvořila několik technologických kopií starých mistrů. Magisterské studium na AVU jsem úspěšně dokončila v roce 2004.

Během studia a po jeho ukončení jsem se věnovala restaurování nástěnných maleb. Z realizovaných restaurátorských prací např. restaurování  v Profesním domě na Malé Straně v Praze, v kostele sv. Vavřince a sv. Anny na Starém Městě v Praze, v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře ad.  

Od roku 2002 se intenzivně zabývám  fotografováním. Jsem členkou volného fotografického sdružení Toulavé čočky. Sdružení uspořádalo již sedm společných výstav.

V letech 2005- 2010 jsem pracovala jako restaurátorka  v laboratoři Alma, kde jsem se zabývala především technologií malby. V letech 2007 až 2013 jsem navštěvovala Akademii výtvarných umění v Praze v doktorském programu obor restaurování malířských děl a polychromovaných plastik. Téma disertační práce byla Malířská výstavba obrazů v tvorbě Friedricha von Amerlinga. 

Působila jsem jako pedagog  na Střední umělecké škole textilních řemesel v Praze. 

V současné době se věnuji především olejomalbě.